Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

******************************************************************************

Ακύρωση παραγγελίας:

Προϋποθέσεις:

- Συμπληρώστε και υπογράψτε το παρόν έντυπο;

- Να σταλεί με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

ACO PROFIT TRADING LTD

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45 - Αρχάγγελος 2331 Λευκωσία

- Επιστρέψτε το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης . Αν η προθεσμία λήγει Σάββατο ή Κυριακή ή αργία, στείλτε την αμέσως την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο υπογράφων δηλώνω ακύρωση της παραγγελίας μου:

Προϊόν & Μοντέλο:  ________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ημερομηνία παραγγελίας:  _________________________________________________

Αριθμός παραγγελίας: ____________________________________________________

Όνομα πελάτη:  _________________________________________________________

Διεύθυνση Πελάτη: ________________________________________________________

Υπογραφή πελάτη: _______________________________________________________

******************************************************************************