Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

Rules for writing reviews

To your feedback has been published, it is necessary to talk about their experiences of using the goods to which the review. Describe how you liked the product, or, conversely, what are the problems you are facing.

In particular, it contains:

  • reviews written in capital letters;
  • comments that do not relate to specific goods;
  • reviews that contain links to other websites;
  • Reviews that contain profanity and personal insults;
  • reviews such as reviews, located previously.
  • Questions also are not published. You can ask questions to our experts via the contacts specified in the header.

Planetary Mixer REDMOND RFM-5371

Σύντομη περιγραφή προϊόντος

The RFM-5371 mixer is a multifunctional device with a set of replaceable nozzles. It will help you quickly prepare ingredients for various dishes, for example, beat eggs for a biscuit, prepare sauce, make dough for pancakes or dumplings.

Planetary rotation of the nozzles

The planetary mixer's nozzles rotate simultaneously in two directions: along the bowl circumference and around its axis. This allows the appliance to process the products thoroughly over the entire space of the bowl both in the center and at the sides.

Powerful and reliable

The model has a high power of 1100 W, so it easily whips up air creams and mousses and kneads dense yeast dough.

The RFM-5371 has metal gears that are durable and ensure longer mixer operation as compared to similar models with plastic gears.

3 replaceable nozzles

The RFM-5371 model is supplied with three replaceable nozzles that enable the appliance to perform a wide range of functions:

• The whisk nozzle can be used for proper beating eggs, whites and cream or making a base for meringue, mousse or custard.

• The spatula nozzle is ideal for preparing sweet and spicy sauces, glazes and fillings for confectionery, pastry and shortbread dough.

• The hook nozzle is designed for kneading tight and viscous dough for homemade bread, dumplings, pizza or pies.

6 operating speeds

The mixer can operate at 6 speeds. With the controller, you can set the suitable operating mode for any culinary tasks. At a slow speed, you can knead thick dough, at a medium speed, make cream or sauce, and the maximum speed makes it possible to beat heavy cream into fluffy foam. Also, the model has a special pulse mode with a short-term increase in the rotation speed, which allows the appliance to cope with particularly thick mixtures without overloading the mechanism.

Metal bowl

The RFM-5371 model is equipped with a stainless steel bowl with a capacity of 5 liters. The top of the bowl is closed with a lid with a hole for adding ingredients. You can add the products directly during the mixing process without stopping the appliance.

Smooth motor start

The soft starter protects the motor from overloading, wear and failure, and also prolongs the service life of the appliance.

REDMOND mixers. Whipping is super easy!

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Colour white
Max. power 1100 W
Number of operating speeds 6
Pulse mode yes
Control electromechanical
Rated power 700 W
Voltage 220-240 V, 50 Hz
Body material plastic
Protection against electric shock Class II
Overheating protection yes
Overload protection yes
Smooth motor start yes
Mixer yes
Mixer bowl volume 5 l
Whipping nozzle yes
Dough kneading nozzle yes
Power cord length 0.9 m
Overall dimensions 290 × 355 × 210 mm
Net weight 3.8 kg
PACKAGE INCLUDES: - planetary mixer
- dough kneading
- nozzle
- mixing nozzle
- user manual
- bowl with lid
- whipping nozzle
- service book
Warranty 2 years
*The manufacturer reserves the right to make any modifications to the design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.

Προγράμματα και λειτουργίες

269,00
In stock
Ασφαλής πληρωμή