Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

Rules for writing reviews

To your feedback has been published, it is necessary to talk about their experiences of using the goods to which the review. Describe how you liked the product, or, conversely, what are the problems you are facing.

In particular, it contains:

  • reviews written in capital letters;
  • comments that do not relate to specific goods;
  • reviews that contain links to other websites;
  • Reviews that contain profanity and personal insults;
  • reviews such as reviews, located previously.
  • Questions also are not published. You can ask questions to our experts via the contacts specified in the header.

Multi-cooker REDMOND RMC-M4512

Σύντομη περιγραφή προϊόντος

REDMOND RMC-M4512 multicooker is a versatile model with rich features and optimal configuration. It will fit into any kitchen and save a lot of time.

The M4512 multicooker has 13 programs, including the popular MULTICOOK program, which can be used to cook any meals with personal settings of cooking parameters (temperature / time) and create culinary wonders according to any recipes. The appliance has many additional functions, such as maintaining the temperature of prepared meals, delayed start, pre-heating, "Keep Warm" mode disabling in advance, disabling audio signals, and the MASTERCHEF LITE function, which allows the user to adjust the time and temperature during the cooking process.

The M4512 multicooker has a large five-liter bowl with the non-stick DAIKIN coating, a removable inner lid and a removable steam valve. A clear LED display will be appreciated by elderly people. You will love this modern multicooker!

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Type multicooker
Control type electronic
Bowl total volume 5 L
Bowl covering non-stick DAIKIN® (Japan)
Power 860-1000 W
Voltage 220-240 V, 50/60 Hz
Body material steel
plastic
Protection from electric shock class I
Protection system yes
Colours Steel - Black
Number of automatic programmes 13
Sous-Vide technology yes
Number of bowls 1
Removable bowl yes
Bowl material aluminium
Bowl usable volume 3,5 L
Programmes: - STEAM
- FRY
- YOGURT
- MULTICOOK
- SLOW COOK
- STEW
- BREAD
- PORRIDGE
- PILAF
- EXPRESS
- SOUP
- BAKE
Internal sealing rubber ring yes
Steam valve removable
Inner lid removable
Top Lid yes
Display LED
Maximum timer setting time up to 24 hours
MASTERCHEF Lite yes
Keep Warm up to 12 hours
"Keep Warm" mode disabling in advance yes
Sound signal yes
Audio signal disabling yes
Delayed start up to 24 hours
Pre-heating up to 12 hours
Pasteurisation yes
Sterilisation yes
Length of power supply cable 1 m
Dimensions 242 × 283 × 271 mm
Net weight 3.55 kg ± 3%
PACKAGE INCLUDES: - ladle/spoon holder
- recipe book
- steaming basket
- measuring cup
- multicooker
- flat spoon
- user manual
- service book
- RB-C502 bowl
- ladle
- power cord
- bowl tongs
Warranty 2 years
*The manufacturer reserves the right to make any modifications to the design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.

Προγράμματα και λειτουργίες

PROGRAMS

With the "MULTICOOK" manual setup program, the user can set the temperature and cooking time before the program start. The MULTICOOK program enables the user to cook in the automatic mode according to any recipes and create the required conditions for dough raising, oil pre-heating for deep frying, cooking desserts, and also to cook dishes for vacuum packaging using French Sous-Vide technology. The MULTICOOK program has a temperature setting range of 35-170° with a step of 5° and a time setting range of 2 minutes to 15 hours with a step of 1 minute.

PILAF – for cooking various types of pilaf with meat or poultry, vegetarian pilaf with vegetables and fruit, as well as paella;

STEAM – for cooking vegetables, fish, meat, manty, Chinese buns, dietary and vegetarian dishes, baby food in a special basket suspended over boiling water;

SOUP – for cooking nutritious filling soups, chowders, delicate cream soups, vegetarian vegetable soups and meat broths, as well as some drinks;

PASTA – for proper cooking various types of pasta and noodles. The programme provides for bringing water to a boil, adding ingredients and further cooking. An audible signal will be heard when water comes to a boil and ingredients need to be loaded;

PORRIDGE – for cooking milk porridge of rice, oats, corn and other types of cereals. For this program, it is recommended to use pasteurized low-fat milk;

STEW – for cooking stewed dishes of vegetables, meat, poultry or seafood, goulash, roast, ragout;

BAKE – for baking biscuits, cupcakes, casseroles, pies with various fillings, baking in foil;

FRY – for frying meat, vegetables, poultry, seafood, soup fillings;

YOGURT – for making homemade yogurt with or without fruit fillings, yogurt-based desserts and sauces;

BREAD – for baking various types of bread of wheat, rye and other types of flour. The program performs the full cycle of bread making from dough raising to baking;

SLOW COOK – for cooking classic Russian cabbage soup, German knuckle and homemade meat stew and meat jelly. The program has a long duration and provides for a gradual temperature reduction from high to low;

EXPRESS – for cooking rice and crumbly porridges on water (the dish will not burn even if you forget about it, because the program is automatically disabled after the complete water boiling off in the bowl).

FUNCTIONS

MASTERCHEF LITE

Do you prefer crumbly porridge and cutlets with a ruddy crust, but these dishes are cooked differently in a multicooker with automatic programs? The MASTERCHEF LITE function allows the user to adjust the parameters of any multicooker program right during the cooking process without reconfiguring the appliance's settings, so that the dish is cooked according to your requirements. With the click of a button, your multicooker shifts from frying to stewing! When the MASTERCHEF LITE is enabled, it is the user who determines the cooking settings but not the automatic programs.

PRE-HEATING

The multicooker can be used to pre-heat dishes from the refrigerator. The appliance will heat the dish to a comfortable temperature of 70-75° and will keep it warm for 12 hours.

MAINTAINING THE TEMPERATURE OF READY MEALS (KEEP WARM)

This function is automatically activated at the end of the program and keeps the food warm for a long time. It should be used wisely, since prolonged heating can dry out the dish. The "Keep Warm" function is not available and cannot be enabled manually in the YOGURT, PASTA, and EXPRESS programs. Also, the "Keep Warm" function does not work in the MULTICOOK program if the cooking temperature was below 80°.

KEEP WARM MODE DISABLING IN ADVANCE

If maintaining the dish temperature is undesirable for some reason, the "Keep Warm" function can be disabled in advance during the activation of the main cooking program.

PROGRAM START DELAY

An easily programmable start delay timer allows adjusting the time by which the dish will be ready. The maximum delay time is 24 hours.

DISABLING SOUND SIGNALS

The multicooker emits sound signals to notify the user about reaching the operating parameters in some programs (for example, the signal is emitted when the desired temperature is reached in the "FRY" program), as well as about the end of cooking. If for some reason the sound signals are undesirable (for example, you do not want to wake up the child or be distracted from work), you can disable them in advance.

189,00
In stock
Ασφαλής πληρωμή