Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

Rules for writing reviews

To your feedback has been published, it is necessary to talk about their experiences of using the goods to which the review. Describe how you liked the product, or, conversely, what are the problems you are facing.

In particular, it contains:

  • reviews written in capital letters;
  • comments that do not relate to specific goods;
  • reviews that contain links to other websites;
  • Reviews that contain profanity and personal insults;
  • reviews such as reviews, located previously.
  • Questions also are not published. You can ask questions to our experts via the contacts specified in the header.

Slow juicer REDMOND RJ-910S-E

Σύντομη περιγραφή προϊόντος

The slow juicer REDMOND RJ-910S-E is a new, functional and completely safe appliance, made of ecologically clean materials.

The RJ-910S-E with cold-pressing system squeezes fresh juice from all foods, including those with which regular juicers cannot cope: firm vegetables and fruit, berries with pits, herbs and roots.

The juicer RJ-910S-E has a special system of gentle pressing, which allows to extract up to 85% of juice from foods and maximally preserves the amount of vitamins and nutrients.

Now fresh fruit, vegetable and tropic juices will always be at your table!

Safe
Multi-purpose
Eco-friendly materials
Stylish design

Continuous operation time: 20 minutes
Auto shut-off in case of engine overheating
Protection from switching in case of improper assembly
Reverse function
Cleaning brush
Maximum power: 350 W

If it's a juicer - then it's REDMOND!


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Category Juicers
Type screw
Rated power 200 W
Max. power 350 W
Voltage 220-240 V, 50 Hz
Electric shock hazard protection class I
Motor type DC
Screw rotation speed 80 rotat./min.
Housing material plastic
Screen type filter stainless steel
Throat size 34 x 44 mm
Separator bowl volume 0.5 L
Feeding tube diameter 140 mm
Reverse function yes
Careful juicing function yes
Pulp removal automatic
Material used for cups TRITAN
Cups volume 1 L
Overload protection yes
Protection mechanism to prevent switching the device if incorrectly assembled yes
Cleaning brush yes
Rubberized feet yes
Max. running time 20 minutes
Switching-on interval 5 minutes
List of equipment Slow juicer
Juice cup
Pulp collecting cup
Cleaning brush
User manual
Warranty service coupon
Warranty 2 years
*The manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.

Προγράμματα και λειτουργίες

169,00
In stock
2 χρόνια εγγύηση
Ασφαλής πληρωμή