Vietne izmanto sīkdatnes. Ir iespējams atiestatīt šo failu pārlūka uzstādījumos. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet sadaļu lietošanas Noteikumiem.
Mājas lapa ir pieejama tikai personām, kas ir vecumā no 16 gadiem.

OK AIZVĒRT
+371 275-522-80 — tālrunis konsultācijām un preču pasūtīšanai

Garantija


Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam preces saņemšanas laikā pārbaudīt, vai pareizi aizpildīti garantijas dokumenti. Garantijas dokumenti ir spēkā tikai tad, ja tajos pareizi un skaidri norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, pārdevēja un pircēja paraksti, juridiskām personām arī skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums.

Garantijas dokumentos aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt tajos norādītos datus - šādā gadījumā garantijas dokumenti tiks atzīti pār spēkā neesošiem.
Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja prece ir tikusi jebkādi lietota. Ja vēlaties izmantot atteikuma tiesības, lūdzu saglabājiet oriģinālās uzlīmes un etiķetes. Prece jāatgriež pilnā komplektācijā. Uzsākot lietot iegādāto izstrādājumu, jūs apliecināt, ka tā atbilst pasūtītajai un nevar tikt izmantotas tiesības atgriezt preci.

SIA REDMOND BALTIC neatbild par bojājumiem precei, kā arī komplektācijas iztrūkumu, kas radušies precei piegādes rezultātā. Lai atgrieztu preci vai pieteikt slēptus bojājumus, rakstiet uz e-pastu: info.redmond.lv@gmail.com

Lai netērētu savu laiku un nebojātu garastāvokli, pirms saņemat preci un parakstāties, pārliecinieties, vai tas ir tas, ko esat pasūtījis: vai atbilst izmērs, vai atbilst krāsa, vai atbilst komplektācija, vai nav defektu.

Lai apmainīt preci pret tādu pašu vai līdzvērtīgu, vai saņemt naudu atpakaļ, nepieciešams veikt ekspertīzi.

Tehnikas uzstādīšana un pieslēgšana

Lūdzam jūs pievērst uzmanību tam, ka piegādes dienesta darbinieki nevar veikt tehnikas uzstādīšanu un pieslēgšanu. Piegādes dienesta darbiniekiem nav nepieciešamas kvalifikācijas lai uzstadīt un testēt piegādāto tehniku. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzam rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai ierīci pieslēgtu pie elektrotīkla un pārbaudīt ierīces darba stāvokli. Pēc ekspluatācijas noteikumiem, pirms ieslēgšanas, ierīces temperatūrai jābūt istabas temperatūrā. Parasti temperatūras bilanci var panākt 2-6 stundu laikā. Atbilstību šim noteikumam ir īpaši svarīgi ievērot tehnikai ar sarežģītu elektroniku.

Preces atgriešana

Jums ir iespēja atgriezt preci 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas dienas, kas ir fiksēta piegādes pavadzīmē. Atgriežot preci, tai jābūt:
- nelietotai,
- oriģinālajā iepakojumā un ar piestiprinātām ražotāja oriģinālajām birkām un uzlikām, ja tādas ir,
- ar pilnībā aizpildītu atgriešanas pavadzīmi.

Iespēju robežās veikals nodrošina pasūtīto preču maiņu pret šā paša modeļa, krāsas un komplektācijas preci - ar noteikumu, ka prece ir pieejama piegādātāja noliktavā.

Ja atgrieztā prece atbildīs iepriekš minētajiem kritērijiem, naudu par preci atgriezīsim jūsu norādītajā norēķinu kontā 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Ja prece neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, veikals patur tiesības preci nepieņemt un neatgriezt samaksāto naudu.

Ja prece tiek atgriezta pēc noteiktajām 14 dienām, veikals patur tiesības nepieņemt iegādāto preci un neatgriezt naudu, ja vien nav cita pierādāma vienošanās starp pircēju un pārdevēju.

Visas izmaksas par preces atgriešanu sedz pircējs. Nauda par preces piegādi, ja tāda bijusi, netiek atgriezta.


Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu" prasībām.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā"; ir obligāti saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai, realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.

Lai vienotos par preces atgriešanas laiku, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: info.redmond.lv@gmail.com vai pa tālr. +371 27552280 darba laikā P-Pt. no 9:00 līdz 17:00.

Katrs gadījums tiek izskatīts atsevišķi, un tiek pieņemts lēmums, kurš tiek fiksēts rakstiski un nosūtīts pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi.

Visas pircēja un pārdevēja nesaskaņas tiek risinātas pārrunu ceļā vai LR Likumdošanas un normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.


Garantijas serviss

Garantijas remontu veic servisa centrs Elektronika serviss.

Rīga:


Adrese: TSC klientu centra adrese Rēzeknes iela 5a Rīga, LV-1073, Latvija
Tel . : +371 67 808 808.
Fax : +371 67 808 808.
E-mail: info@tsc.lv
Darba laiks : darba dienās: 09:00-18:00 sestdienās: BRĪVS svētdienās: BRĪVS


Zvaniet jebkurā no iepriekš minētajiem tālruņiem, un Jūs saņemsiet informāciju par tuvāko Jums servisa centru.


Likumi


18.03.1999. likums "Patērētāju tiesību aizsardzības likums" ("LV", 104/105 (1564/1565), 01.04.1999., Ziņotājs, 9, 06.05.1999.) [stājas spēkā 15.04.1999.] ar grozījumiem:

Redakcijas: [15.04.1999] [26.12.2001] [01.02.2004] [26.05.2004] [25.11.2005] [12.06.2007] [10.07.2007] [11.08.2007] [23.07.2008] [23.06.2009] [01.07.2009] [24.12.2009] [01.01.2011] [23.02.2011] [01.03.2011] [22.06.2011] [01.11.2011] Aktuālā redakcija