Veebisait kasutab küpsiseid. Neid faile on võimalik brauseri seadetes lähtestada. Lisateavet leiate jaotisest Kasutustingimused.
Veebileht on kättesaadav ainult isikutele vanuses 16 aastat.

OK SULE
+ 371 27552280 (RUS, ENG) — Tellimusi võetakse vastu online

Garantiiteenindus

Garantiijuhtumi tekkimisel võite toote saata teeninduskeskusesse (kiirem viis) või meie kontorisse (aeglasem viis).

Garantiiteeninduskeskuste asukohad on toodud sellel lehel allpool. Igal juhul on vaja tootele lisada ostutšekk, mis saadetakse teie meiliaadressile pärast meie internetikaupluses tellimuse vormistamist. Juhul, kui saadate toote postiga, lisage vajalikele dokumentidele lisaks probleemi üksikasjaliku kirjelduse. Teeninduskeskusesse saatmiseks kasutage Eesti Posti kulleriteenust, kooskõlastades saatmise eelnevalt teeninduskeskusega.

Kui te ei leidnud oma toote jaoks nimekirjast sobivat teeninduskeskust või kui soovite, et meie saadaksime toote teeninduskeskusesse, peate meile saatma asjakohase taotluse aadressile: info@redmond.ee, lisades järgmised andmed: arve nr, ostukuupäev, toote nimi ja mudel ning probleemi üksikasjalik kirjeldus.

Pärast taotluse saamist saadame teile vastuse esimesel võimalusel.

Toote tagastamise ja tellimusest keeldumise põhimõtted

Tellijal on õigus tagastada internetikauplusest ostetud toode 14. päeva jooksul.

Tagastatud toode peab olema defektideta, täiskomplektis, originaalpakendis ja kasutamata.

Tagastusõigus ei laiene avatud pakendiga heli- ja videosalvestistele, ega ka ostetud tarkvarale. Kui avasite pakendi ja ja/või kahjustasite seda, võtame me toote ikka tagasi, kuid võime tellimuse summat 15% võrra vähendada seoses toote esialgse kaubandusliku väärtuse vähenemisega. Kui toode on kasutamata ja kahjustamata pakendis, tagastame toote eest tasutud hinna täielikult.

Toote tagastamiseks peate saatma vastava taotluse e-posti aadressile info@redmond.ee. Pärast vastuse saamist saatke toode meie kontorisse.

Raha tagastatakse kliendile mitte hiljem kui 30 päeva pärast tagastamist.

Raha kantakse samale kontole, millelt toimus maksmine.

Klient kohustub katma tagastuskulud summas kuni 20 € (sõltuvalt tellimuse hinnast), v.a juhul, kui tagastatud toode ei vastanud tellimusele. Kui meie saatsime teile vale või rikkis toote, kompenseerime me postikulud täielikult.

14-päevane tagastusõigus ei laiene järgmistele toodetele: tooted, mis olid kohandatud tellija vajadustele vastavaks, heli- ja videosalvestused, aga ka tarkvara, mille pakend oli avatud. Me ei võta tooteid tagasi, kui toodet oli kasutatud või kahjustatud või kui toode pole täiskomplektis. Toodet ei võeta tagasi, kui see nn „eritellimus” (toode, mis pole meie saidil loetletud toodete hulgast).

Juhul kui toote tagastamisel leitakse, et toodet ei vasta internetikaupluse kasutustingimustele, mis on loetletud punktides 1 kuni 4, siis raha kliendile ei tagastata ja toode jääb müüja juurde hoiule. Hoiustamis- ja tagastamiskulud katab klient.

Tellimuse tühistamine

Kõiki meie internetikaupluses tehtud tellimusi saate tühistada tellimuse tegemise hetkest kuni hetkeni, mil tellimus on kliendile ära saadetud. Niipea, kui tellimus saadeti kliendile, saate tellitud toote kohe pärast kättsaamist tagastada eespool kirjeldatud juhiste järgi. Ilma igasuguste tagajärgedeta!

NB! Toote tagastamisel, ümbervahetamisel või garantiiteenindusse saatmisel tasub transpordikulud klient, v.a juhul kui kliendile saadeti toode, mida ta polnud tellinud.

Garantiiteeninduse üldtingimused

 1. ÜLDISED PROBLEEMID
  1. multicooker.com ei tee garantiiremonti. Garantiiremonti sooritavad selleks volitatud teeninduskeskused. Kui te ei peaks saidilt oma toote jaoks sobivat keskust leidma, siis võtab multicooker.com endale kohustuse vahendada klienti ja tarnija (importija) remonditöökoda.
  2. Garantiiteeninduse aluseks jäävad kaupluselt multicooker.com saadud arve/saateleht ja defektne toode. Toode seerianumber ei tohi olla kahjustatud. Kui toote seerianumber on kahjustatud või mitteloetav on teeninduskeskusel või kauplusel multicooker.com õigus tasuta garantiiteenindusest keelduda.
 2. GARANTIIAAEG
  1. Garantiiaja alguseks loetakse arvel näidatud toote kliendile kättetoimetamise hetke.
  2. Toote garantiiteenindus ei pikenda garantiiaega.
  3. Füüsilisest isikust klientide pretensioonide esitamise aeg on 24 kuud.
  4. Juriidilisest isikust klientide garantii kestus määrab toote tootja või jaemüüja (importija).
 3. GARANTIITEENINDUSE SOORITAMINE
  1. Garantiiteenindus sooritatakse tootja poolt määratud teeninduskeskuses. Volitatud garantiiteeninduse keskuse puudumisel sooritab garantiiteeninduse kaupluse multicooker.com vahendusel kas tarnija (importija) või tootja.
  2. Klient on kohustatud rikkis toote saatma volitatud teeninduskeskusesse või kauplusesse multicooker.com. Lisateavet saate taotluse saatmisel meiliaadressile info@redmond.ee.
  3. Kui osutub, et toodet pole võimalik parandada ja/või seda mudelit enam ei toodeta, siis tarnija (importija) või tootja asendab toote võrdväärse, samasuguste või paremate parameetritega tootega.
 4. GARANTII EI KEHTI JÄRGMISTELE OSADELE:
  1. Kergestikuluvad sõlmed ja kulumaterjalid, aga ka pakend ja dokumentatsioon.
  2. Kasutamise ajal või füüsilise mõjutamise tagajärjel saadud rikked, mis on tehtud ettekavatsetult või ettekavatsemata või mis on tekkinud toote sisemusse sattunud võõrkehade, vedelike, putukate, liigse tolmu vms tagajärjel.
  3. Kasutamise ajal või füüsilise mõjutamise tagajärjel tekkinud elektrijuhtmete kahjustused või juhtmete katkestusest või pingekõikumistest tekkinud kahjustused.
  4. Kahjustused, mis põhjustatud mitteoriginaalsete varuosade ja/või ühtimatute osade kasutamise tõttu.
  5. Kasutusprobleemid, mis on põhjustatud toote väärkasutusest ja kasutusjuhendi juhiste eiramise tõttu (nt toote kasutamine tavapärastest tingimustest erinevates kasutustingimustes).

Aadress:

Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 20, 12611