The website uses cookies. It is possible to reset these files in the browser settings. For more information please see the section Terms of use.
The Website is available only to individuals who are at least 16 years old.

OK, CLOSE

GARANTİ KOŞULLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 24 aydır.

2. Garanti süresi boyunca garanti hizmetinden faydalanmak için kullanım kılavuzunda yer alan üzerinde satış tarihi ve bayi kaşesi onaylı garanti belgesi veya fatura ibrazı gerekmektedir.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde dört kez, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulunabilir.


Garanti Koşulları şu koşullarda geçerli olacaktır;

· Kullanıcının hukuki olarak ürünü satın aldığına dair garanti belgesi, fatura ile belgeleyebiliyor olmalıdır.

· Ürünün seri numarasının bulunduğu etiket okunabilir olmalı ve cihaz üzerinde bulunmalıdır.

· Cihaz, kullanma talimatında belirtilen şekilde kullanılmış ve uygulanabilir standart teknikler çerçevesinde olmalıdır.

· Ürün, herhangi bir kişi tarafından onarılmamış ya da modifiye edilmemiş olmalıdır.

· Yukarıdaki satın alma kanıtları veya talimatlara uyulmadan ürün kullanılmış ise cihazınız garanti kapsamı dışında olacaktır.


Garanti Koşulları şu koşullarda geçersiz olacaktır;

· Ürün kullanıcı kılavuzunda belirtilen şekillerin dışında ve amacı dışında kullanılmış ise

· Ürün yanlış kullanımdan dolayı bozulmuş ise

· Ürüne üçüncü şahıslar tarafından herhangi bir zarar verildi ise

· Yangın, Sel, Deprem v.b. doğal afetler sonucu ürün zarar gördüyse

· Ürünün Seri numarası silinmiş, çıkartılmış ya da herhangi bir şekilde okunamayacak duruma geldiyse

8.Ürün ile birlikte gelen tüm parçalar firmamız tarafından garanti süresince garanti kapsamındadır.

9.Eğer kullanıcı kılavuzunda belirtilmiş periyodik bakım ve servis hizmeti var ise bu işlem garanti kapsamı dışındadır.


Garanti Hizmeti hakkında detaylı bilgi için mesai saatlerinde +90 (212) 711 5555 No’lu telefondan REDMOND Müşteri Hizmetlerini arayabilir ya da info@redmond.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.