The website uses cookies. It is possible to reset these files in the browser settings. For more information please see the section Terms of use.
The Website is available only to individuals who are at least 16 years old.

OK, CLOSE

REDMOND – лауреат на премията Dobra Marka в Полша

Международната марка REDMOND стана лауреат на престижната програма Dobra Marka в Полша. Динамично развиващата се компания удържа победа в номинациите «Откритие на годината».

Ежегодно жюри на полските общонационални премии избира най-добрите и надеждни марки в различни сфери от бизнеса на полския пазар. За да се определят бъдещите победители, авторитетният портал Forum Biznesu i Biznes Trendy заедно с Института по философия и социология при Полската академия на науките проведе комплексен анализ за дейностите на компаниите.

Организаторите на конкурса изследват положението на марките на пазара, качеството на тяхната продукция и услуги, начините за продажби на стоката. Освен това, сред покупателите се провеждат разнообразни анкети, и тяхното мнение оказва голямо влияние при избора на победителя.

Експерти и потребители оцениха широката гама от битова техника на REDMOND, представена в Полша: от кухненски уреди (мултикукър, пасатори и т.н.) до техника за дома (ютии, прахосмукачки и т.н.).

Всички високотехнологични битови уреди REDMOND се отличават с отлично качество на изпълнение и богата комплектация. Преди покупката, потребителят винаги може да зададе който и да интересуващ го въпрос за техниката на марката, да позвъни в безплатния call-център. Също така в Полша работи фирмен сервизен център, осъществяващ гаранционно обслужване.

REDMOND е признателен на полските специалисти за високата оценка и ще продължи да поддържа постоянна работа по усъвършенствуване на своята продукция, да внедрява нови енергоспестяващи решения и технологични новости, а също така активно да общува с потребителите.

REDMOND – съвременната техника на успеха!


Read also: