Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ

Rules for writing reviews

To your feedback has been published, it is necessary to talk about their experiences of using the goods to which the review. Describe how you liked the product, or, conversely, what are the problems you are facing.

In particular, it contains:

 • reviews written in capital letters;
 • comments that do not relate to specific goods;
 • reviews that contain links to other websites;
 • Reviews that contain profanity and personal insults;
 • reviews such as reviews, located previously.
 • Questions also are not published. You can ask questions to our experts via the contacts specified in the header.

Multi cooker REDMOND RMC-151E

Σύντομη περιγραφή προϊόντος


Multi cooker REDMOND RMC-151E

The multicooker REDMOND RMC-151E is a stylish and functional innovation with the unique set of programmes and features for cooking both popular and sophisticated dishes.

The multicooker capabilities are extended by the programme with manual adjustment MULTICOOK, which allows the user to adjust the time and temperature between 35 and 180°С. The 151E is also equipped with the unique function MASTERCHIEF: you may adjust automatic settings to your taste and save new programmes to the appliance memory to subsequently reproduce it over and over again.

Advanced self-cleaning with steam and "Voice guide" function, developed primarily for visually impaired people, make the 151E maximally convenient in use.

Cookbook with 100 recipes included

FIRST REDMOND MULTICOOKER WITH SELF-CLEAN FUNCTION!

REDMOND multicooker. Professional in your kitchen.
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Category Multi Cooker
Power 950 W
Voltage 220-240 V, 50/60Hz
Bowl capacity 5 L
Bowl coating non-stick, ceramic Anato® (Korea)
LED — display symbolic
„MASTERCHIEF” yes
Steam valve removable
Inner lid removable
Overall dimensions 380 х 290 х 250 mm
Weight 4,1 kg ± 3%
Programmes
- MULTICOOK
- COOK
- EXPRESS
- STEW
- PIZZA
- PORRIDGE
- SOUP
- RICE
- GRAIN
- SAUCE
- SELF-CLEAN
- FRY
- SLOW COOK
- BREAD
- DEEP FRY
- BAKE
- PILAF
- YOGURT
- CHILLI
- STEAM
Keep Warm up to 24 hours
Reheat up to 24 hours
Time Delay up to 24 hours
Self-clean yes
Voice guide with disabling feature
Package includes: - Multicooker
- Bowl
- Steam basket
- Deep fry basket
- Measuring cup
- Serving spoon
- Stirring paddle
- Spoon/paddle holder
- Cookbook “100 recipes”
- User manual
- Service booklet
- Power cord
- Bowl removal tongs
- Set of yogurt jars (4 pcs)
Additional features - Proofing dough
- Making fondue
- Making cottage cheese, cheese
- Pasteurizing liquid products
- Sterilizing dishware and personal items
Warranty 2 years
*Manufacturer reserves the right to make any modifications to design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.

Προγράμματα και λειτουργίες

The MULTICOOK Program

The programme is recommended for cooking dishes with cooking time and temperature parameters, adjusted by the user. Thanks to the “MULTICOOK” programme the REDMOND RMC-151Е multicooker may substitute the variety of kitchen appliances and allows cooking food on any recipes, found in the family cookbook or taken from the Internet.

Temperature settings of the program range from 35°C to 180°C in 5°С intervals.

AUTOMATIC PROGRAMS

 • COOK is recommended for cooking vegetables and beans.
 • EXPRESS is recommended for cooking rice, fluffy water porridge and quick reheating of ready meals.
 • STEW is recommended for making roast meat, ragout, stewed meat, poultry, vegetables and multicomponent dishes.
 • PIZZAis recommended for making pizza with meat, poultry, cheese and other stuffing.
 • PORRIDGE is recommended for cooking porridge using low fat pasteurized milk.
 • SOUP is recommended for cooking broths, different types of soup.
 • RICE is recommended for cooking rice and also fluffy water porridge.
 • GRAIN is recommended for cooking different kinds of grain, side dishes and also fluffy water porridge.
 • SAUCE is recommended for making different kinds of sauce, preserve and jam.
 • SELF-CLEAN is recommended for automatic cleaning of the multicooker bowl and inner removable lid.
 • FRY is recommended for frying vegetables, meat, fish and poultry.
 • SLOW COOK is recommended for cooking canned meat, fore shank, jelly meat and aspic.
 • BREAD is recommended for baking different types of wheat flour bread with rye flour addition.
 • DEEP FRY is recommended for deep frying different products using a special basket (included in set).
 • BAKE is recommended for baking meat, goods from puff, yeast and non-yeasted dough.
 • PILAF is recommended for cooking different types of pilaf.
 • YOGURT is recommended for making different tasty and healthy homemade yogurts.
 • CHILLI is recommended for cooking chilli sauce.
 • STEAM is recommended for steaming meat, poultry, fish and vegetables.

The REHEAT Function

Warm up any meal, straight from the fridge.

The KEEP WARM Function

The RMC-M151E features a function of keeping your meal warm, which switches on automatically at the end of a program.

The TIME DELAY Function

The TIME DELAY function allows you to set the program to start at a certain time of day with a delay of up to 24 hours. Simply set the timer to have your meal ready for an early breakfast or for your return from work.

VOICE GUIDE

Thanks to the voice guide function the cooking technics in the REDMOND RMC-151Е multicooker has become easy like never before. All the control process is guided by the short prompt messages on the adjustments made and current settings.

100 Recipes Cookbook

This cookbook comes as a result of passion and dedication from our REDMOND chefs.

All recipes are adapted for this particular multicooker model. Each recipe gives a step-by-step instruction on the process, time and temperature settings, as well as the ingredients used. The book also offers tips from our chefs to make the process easy and fun.

Enjoy your healthy and delicious meal!

239,00
In stock
2 χρόνια εγγύηση
Ασφαλής πληρωμή