Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

Rules for writing reviews

To your feedback has been published, it is necessary to talk about their experiences of using the goods to which the review. Describe how you liked the product, or, conversely, what are the problems you are facing.

In particular, it contains:

 • reviews written in capital letters;
 • comments that do not relate to specific goods;
 • reviews that contain links to other websites;
 • Reviews that contain profanity and personal insults;
 • reviews such as reviews, located previously.
 • Questions also are not published. You can ask questions to our experts via the contacts specified in the header.

Πολυμάγειρας REDMOND RMC-M10E

Σύντομη περιγραφή προϊόντος

Welcome to the RMC-M10E - another mid-range kitchen appliance from REDMOND similar to its predecessor RMC-M4505. Along with the compact design and optimum functionality of RMC-M20E the unit is a must-have for anyone who values their free time and enjoys eating healthily. 100 recipes to choose from in a colourful cookbook included were adapted for this particular model. Follow tips and recommendations from the book to cook as well as the most skillful chef!

Another affordable multicooker is the RMC-M10E, but it combines a compact design with the optimal functionality of the RMC-M20E. This appliance is a must-have for those who value their time and health.

The process has become fully automated. 10 automatic programs, featured by the unit to cook meat, fish, poultry, vegetables and seafood; bake and fry, make porridge, soup, pasta, rice dishes, desserts and even more. For your convenience, the unit comes with additional functions - TIME DELAY and KEEP WARM. Indulge your family and friends with a healthy and nourishing breakfast or a sophisticated dinner.

FEATURES:

 • Bake bread
 • Proof dough
 • Make yoghurt and fondue
 • Pasteurize
 • Sterilize
 • 100 Recipes Cookbook
 • TIME DELAY, KEEP WARM, REHEAT functions

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Category Multi Cooker
Power 500 W
Voltage 220-240 V, 50 Hz
Bowl Capacity 3 L
Bowl Coating Non-stick
Display LED digital
Number of programs 10 automatic
AUTOMATIC PROGRAMS:
- RICE/GRAIN
- PILAF
- FRY
- OATMEAL/DESSERT
- YOGURT/DOUGH
- BAKE/BREAD
- STEW
- BEANS
- SOUP
- STEAM/BOIL
KEEP WARM function Yes, up to 24 hours
PRESET function Yes, up to 24 hours
REHEAT function Yes, up to 24 hours
PACKAGE INCLUDES: -Multicooker with removable bowl
- Steaming container
- Measuring cup
- Serving spoon
- Stirring paddle
- Cooking spoon
- Power cord
- User manual
- Service & Warranty booklet
- 100 Recipes Cookbook
ADDITIONAL FUNCTIONS: - Bakes bread
- Proofs dough
- Makes fondue
- Makes and warms up baby food
- Pasteurizes liquids
- Sterilizes tableware and personal items
- Makes cheese, cottage cheese
Warranty 2 years
* The manufacturer reserves the right to make any modifications to the design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.

Προγράμματα και λειτουργίες

10 AUTOMATIC PROGRAMS

REDMOND RMC-M10E features 10 automatic programs:

 • STEAM has a time adjustment ranging from five minutes to two hours which is recommended for steaming fish, meat, poultry, vegetables, etc. This is the best program for those who prefer eating healthy.
 • OATMEAL is for cooking various porridge using water or milk. You can also manually adjust the time.
 • GRAIN is for cooking various side dishes out of grain. The program is 35 minutes.
 • SOUP is used for making various broth, soup (chunky, bisque, cream soups, etc.), compote, and drinks. Manually adjust the time from 1 to 4.5 hours.
 • FRY will rid you of the mess in the kitchen while frying meat, fish, vegetables, poultry, or seafood without getting grease everywhere.
 • RICE is a 60 minute program for making rice side dishes.
 • PILAF is used to cook meat, fish, seafood, and vegetable pilaf. The program is 50-60 minutes.
 • STEW has a time adjustment from 1 to 12 hours is for making low-fat meals, and different side dishes.
 • BAKE is recommended for baking cake, biscuits, cottage cheese and vegetable pudding, omelettes, and pie.
 • YOGHURT is recommended for making homemade yoghurt and proofing dough.

The REHEAT Function

The REHEAT function is for warming up cold meals.

The KEEP WARM Function

The RMC-M10 features a function to keep your meal warm for up to 24 hours. However, we recommend using this function moderately because prolonged thermal exposure may dry out your meal.

The TIME DELAY Function

The TIME DELAY function can be set to start with a delay of up to 24 hours. Simply set the timer to have your meal ready for an early breakfast or by the time you come back from work.

100 Recipes Cookbook

From the team of REDMOND chefs. All the recipes were adapted for this particular model. Each recipe gives a step-by-step instruction on the process, time and temperature settings, proportions, and the amount of ingredients used. Additionally, it includes tips from our chefs to make your experience more fun and enjoyable.

Enjoy your healthy and delicious meal!

89,00
In stock
2 χρόνια εγγύηση
Ασφαλής πληρωμή