Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Είναι δυνατόν να επαναφέρετε αυτά τα αρχεία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Όροι Χρήσης.
Ο ιστότοπος διατίθεται μόνο σε άτομα ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών.

OK, ΚΛΕΊΣΕΤΕ
+35799416400 — Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (Δευτέρα – Κυριακή 8:00 - 21:00)

Rules for writing reviews

To your feedback has been published, it is necessary to talk about their experiences of using the goods to which the review. Describe how you liked the product, or, conversely, what are the problems you are facing.

In particular, it contains:

  • reviews written in capital letters;
  • comments that do not relate to specific goods;
  • reviews that contain links to other websites;
  • Reviews that contain profanity and personal insults;
  • reviews such as reviews, located previously.
  • Questions also are not published. You can ask questions to our experts via the contacts specified in the header.

Wireless Vertical Vacuum Cleaner REDMOND RV-UR356

Σύντομη περιγραφή προϊόντος

REDMOND RV-UR356 is a 2-in-1 upright cordless vacuum cleaner that cleans not only the house but also the car interior quickly and easily. It utilizes a built-in battery with a charge capacity of 55 minutes of continuous use at minimum power and 25 minutes at maximum power.

Wireless home vacuum cleaner

RV-UR356 is lightweight and ergonomically designed to make your daily cleaning routine as comfortable as possible. You don't have to reassemble the appliance, uncoil the cord, and plug it in to remove debris or dust. The vacuum cleaner is always ready to work, with its help you in a few minutes to remove scattered grains or sand from outdoor shoes in the hallway.

With RV-UR356, you can clean up anywhere there are no outlets, such as the balcony or the stairs. There are no hard-to-reach places for a cordless vacuum cleaner!

Compact vacuum cleaner for the car

RV-UR356 will help you keep your car interior clean and tidy. Using the complete nozzles, you can easily clean the dashboard, glove compartment, seats, joints between the seats, carpets in the cabin and in the trunk.

Set of attachments

The vacuum cleaner comes with three nozzles:

• Turbo Brush is designed for effective cleaning of parquet, laminate and other smooth floor coverings, as well as carpets with short pile.

• The crevice attachment effortlessly cleans corners and narrow spaces between a wardrobe, sofa and a wall.

• The upholstery nozzle helps you gently remove dust and debris from armchairs and sofas.

HEPA filter

It is additionally equipped with a HEPA-filter capable of trapping the smallest particles such as bacteria, fungal spores, pollen, and other allergens. It provides the highest degree of air purification.

Convenient storage

When you are finished tidying up, place the unit on the base against the wall and plug it in. That way the vacuum will take up minimal space and be fully charged for the next cleaning job.

The REDMOND UR356 cordless vacuum cleaner: freedom of movement - perfect results!

Τεχνικά χαρακτηριστικά


Power100 W
Battery typeLi-ion
Battery voltage .22,2 V
Battery capacity2200 mAh
Power adapter input voltage100–240 V~, 0.5 A
Power adapter output voltage26.5 V , 500 mA
Protection against electric shockClass II
Suction power more than 30 W
Overheat protection .available
Exhaust HEPA filter class Н13
Dirt compartment capacity 0,8 l
Noise level less than 80 dB
Continuous operation time up to 55 minutes (at minimum power)/up to 25 minutes (at maximum power)
Full charge time 4 hours
Power adjustment available
Overall dimensions (fully assembled) 1080 × 230 × 210 mm
Net weight (fully packaged) 2,3 кг ± 3%
PACKAGE INCLUDES:
- vaccum Cleaner
- stand with built-in network adapter
- extension tube
- turbo brush
- crevice nozzle
- nozzle for upholstered furniture
- user manual
- service book
Warranty 2 years
*The manufacturer reserves the right to make any modifications to the design, packaging, or technical specifications of the product without prior notice.

Προγράμματα και λειτουργίες

259,00
In stock
Ασφαλής πληρωμή